17 October 2011

Rasional Amalan 5S

Pengurusan persekitaran tempat kerja yang lebih seragam dan sistematik berdasarkan Amalan 5S merupakan satu pendekatan yang diterima dan dipraktikkan secara universal.

Terdapat beberapa rasional amalan 5S.

1 - Amalan 5S dapat membantu Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu(PMINT) merancang dan melaksanakan usaha-usaha menghasilkan persekitaran tempat kerja yang kondusif bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

2 - Amalan 5S merupakan satu teknik pengurusan persekitaran yang dapat membantu meningkatkan imej PMINT selain daripada meningkatkan kecemerlangan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.

3 - Amalan 5S dapat menjana idea kreatif dan inovatif di kalangan pekerja PMINT selain mewujudkan suasana yang bersih dan selamat.

4 - Amalan 5S dapat mewujudkan kaedah bekerja yang terancang, kemas dan produktif sebagai asas displin diri dan prestasi di tempat kerja.

5 - Mengamalkan sistem senggaraan persekitaran pejabat dan tempat kerja yang pintar, ekonomik dan produktif.

6 -  Mengubah tabiat dan rutin bekerja ke arah pencapaian hasil yang diutamakan.

Menurut MAMPU, konsep Amalan 5S adalah mudah difahami oleh semua kakitangan Jabatan kerana:
- Terminologi yang diguna pakai adalah mudah.
- Konsepnya logik dan bersifat semula jadi terhadap perilaku manusia.
- Ia boleh diguna pakai oleh semua jenis Jabatan/Agensi.

0 comments:

Post a Comment

 
;