02 July 2012

Persediaan AUDIT Pensijilan Semula QE/5S 2012

Pensijilan Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) PMINT akan tamat pada 12 Julai 2012.
Masih ada lebih kurang 2 minggu lagi untuk semua warga kerja membuat persiapan audit
oleh MPC yang dijangkakan pada 11 Julai 2012.

Berikut adalah antara kriteria audit yang perlu diambil perhatian serius oleh semua
Jawatankuasa Kerja dan Zon-Zon :-

1. Dokumentasi (Jawatankuasa Kerja & Zon)
- Jadual Perancangan & Pelaksanaan Aktiviti 5S setiap Jawatankuasa/Zon
(Susun ikut kitaran PDCA)
- KPI 5S Jawatankuasa Kerja dan Zon (Analisis pencapaian KPI masing-masing)
- Rekod pelaksanaan aktiviti yang dirancang contoh; minit mesyuarat, gambar
aktiviti dan lain-lain
- Bukti pelaksanaan Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN) ; kertas kerja, laporan,
gambar dan lain-lain

2. Sistem (sama ada sistem IT atau lain-lain sistem yang dilaksanakan secara manual
untuk meningkatkan kecekapan sesuatu proses kerja)

3. Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN)
- Setiap zon wajib melaksanakan sekurang-kurangnya 1 KAIZEN Setahun

4. Kreativiti & Inovasi
- Setiap Jawatankuasa Kerja dan Zon perlu mengenalpasti aktiviti yang mengetengahkan unsur kreativiti dan inovasi dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan dan produk kepada pelanggan.

Harap semua kakitangan membuat persiapan.

0 comments:

Post a Comment

 
;